Links:

www.samtaleogsupervision.dk
Hjemmesiden for Selskabet for Samtale og Supervision i Almen Praksis

www.amj-fysio.dk
Fysioterapeut Anne Marie Jensens hjemmeside. Jeg samarbejder med Anne Marie om specielle patientforløb, hvor behandling af både psyke og soma er vigtig.

www.sundhed.dk
Sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på nettet. Læs om forebyggelse og sundhed, sundhedspolitik og meget
andet.