• Samtaleterapi
• Supervision
• Undervisning og kurser

Samtaleterapi:
Samtaleterapi er velegnet til at tage problemstillinger op relateret til: Sorg, krise, tab, samliv, stress, livsstil, eksistens m.m.
I samtaleterapien tager jeg udgangspunkt i den af dig fortalte livshistorie. Alles livshistorier indeholder omdrejningspunkter, der bliver bestemmende for, hvordan vi handler senere i livet, ikke hvis vi, men når vi, bliver ramt af eksistentielle kriser.
Ved at fortælle vores historie får vi mulighed for at få vores omdrejningspunkter belyst på en ny måde samt mulighed for at reflektere over dem.
Forudsætningerne for en forandring og en ny forståelse af livet er der med tilstede.
Er behandling af både psyke og soma nødvendig f. eks. ved stress og tilstande med smerter i bevægeapperatet, samarbejder jeg med fysioterapeut Anne Marie Jensen.
Grundlæggende er jeg inspireret af den psykoanalytiske tænkning og den psykodynamiske metode.

Supervision:
Som supervisor anvender jeg Balint-supervision. Her er udgangspunktet læge-patient-relationen. Metoden er udviklet i London af praktiserende læge og psykoanalytiker Michael Balint og en gruppe praktiserende læger.
I supervisionsgruppen gøres en problematisk patientrelation til genstand for drøftelse og refleksion og læge-patientforholdet belyses. Den fremlæggende læge kan så efterfølgende tage hjem og møde sin patient på en lidt anden måde end sidst.
Også andre relationer i ens praksisliv, end patientrelationer, er velegnet til drøftelse og refleksion i en Balint-gruppe, f.eks. til personalet, kollegaer, kompagnon m.m.

Undervisning og kurser:
Jeg både underviser og arrangerer kurser i samtaleterapi og supervision.